Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRELUS

Aktualność danych:

GRELUS – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (53 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 126 osób, z czego:

62

kobiety

64

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.97.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2904. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2877. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRELUS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 kobiety

  • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • łódzkie12 mężczyzn, 10 kobiet

  • mazowieckie6 mężczyzn, 3 kobiety

  • pomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie2 kobiety

  • wielkopolskie26 mężczyzn, 27 kobiet

  • zachodniopomorskie12 mężczyzn, 9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).