Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GREMBECKA

Aktualność danych:

GREMBECKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (11 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 47 osób, z czego:

47

kobiet

Męska forma nazwiska to GREMBECKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2919. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GREMBECKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 kobiet

  • kujawsko-pomorskie11 kobiet

  • łódzkie7 kobiet

  • opolskie5 kobiet

  • pomorskie3 kobiety

  • śląskie5 kobiet

  • wielkopolskie5 kobiet

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).