Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GREMBECKI

Aktualność danych:

GREMBECKI – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (11 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 50 osób, z czego:

50

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GREMBECKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2891. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GREMBECKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie8 mężczyzn

  • łódzkie11 mężczyzn

  • opolskie8 mężczyzn

  • pomorskie3 mężczyzn

  • śląskie3 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn

  • wielkopolskie4 mężczyzn

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).