Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GREMBOCKA

Aktualność danych:

GREMBOCKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (19 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 34 osoby, z czego:

34

kobiety

Męska forma nazwiska to GREMBOCKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2932. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GREMBOCKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie19 kobiet

  • mazowieckie4 kobiety

  • pomorskie5 kobiet

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety

  • wielkopolskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).