Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GREMBOWSKA

Aktualność danych:

GREMBOWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (88 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 169 osób, z czego:

169

kobiet

Męska forma nazwiska to GREMBOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2797. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GREMBOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 kobiet

  • kujawsko-pomorskie11 kobiet

  • małopolskie6 kobiet

  • mazowieckie3 kobiety

  • opolskie3 kobiety

  • pomorskie16 kobiet

  • śląskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety

  • wielkopolskie88 kobiet

  • zachodniopomorskie22 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: