Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GREMBOWSKI

Aktualność danych:

GREMBOWSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (83 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 175 osób, z czego:

2

kobiety

173

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GREMBOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2964. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2768. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GREMBOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie9 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie8 mężczyzn

  • małopolskie9 mężczyzn

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • opolskie3 mężczyzn

  • pomorskie16 mężczyzn

  • śląskie2 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn

  • wielkopolskie83 mężczyzn

  • zachodniopomorskie22 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).