Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GREMPKA

Aktualność danych:

GREMPKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (92 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 174 osoby, z czego:

85

kobiet

89

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.96.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2881. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2852. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GREMPKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie15 mężczyzn, 13 kobiet

  • kujawsko-pomorskie9 mężczyzn, 5 kobiet

  • lubuskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • małopolskie3 kobiety

  • pomorskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • śląskie3 mężczyzn

  • wielkopolskie42 mężczyzn, 50 kobiet

  • zachodniopomorskie7 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).