Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GREMSKA

Aktualność danych:

GREMSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (16 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 32 osoby, z czego:

32

kobiety

Męska forma nazwiska to GREMSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2934. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GREMSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie11 kobiet

  • opolskie2 kobiety

  • podkarpackie16 kobiet

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).