Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRENDYSA

Aktualność danych:

GRENDYSA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (99 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 186 osób, z czego:

85

kobiet

101

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.84.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2881. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2840. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRENDYSA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • małopolskie2 mężczyzn

  • mazowieckie2 kobiety

  • opolskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • podkarpackie57 mężczyzn, 42 kobiety

  • pomorskie6 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie22 mężczyzn, 20 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).