Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRENDZIŃSKA

Aktualność danych:

GRENDZIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (6 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 21 osób, z czego:

21

kobiet

Męska forma nazwiska to GRENDZIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2945. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRENDZIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • mazowieckie6 kobiet

  • pomorskie5 kobiet

  • warmińsko-mazurskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).