Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRENDZIAK

Aktualność danych:

GRENDZIAK – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (15 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 48 osób, z czego:

18

kobiet

30

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.6.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2948. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2911. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRENDZIAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • lubuskie9 mężczyzn, 4 kobiety

  • łódzkie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • opolskie3 mężczyzn

  • śląskie9 mężczyzn, 6 kobiet

  • wielkopolskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).