Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRENIUK

Aktualność danych:

GRENIUK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (104 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 288 osób, z czego:

148

kobiet

140

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.06.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2818. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2801. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRENIUK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie46 mężczyzn, 54 kobiety

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn

  • lubelskie57 mężczyzn, 47 kobiet

  • mazowieckie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • opolskie6 mężczyzn, 3 kobiety

  • podlaskie3 kobiety

  • pomorskie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • warmińsko-mazurskie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).