Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRESZKIEWICZ

Aktualność danych:

GRESZKIEWICZ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (60 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 108 osób, z czego:

61

kobiet

47

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.3.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2905. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2894. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRESZKIEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie28 mężczyzn, 32 kobiety

  • łódzkie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • pomorskie17 mężczyzn, 11 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: