Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRETKIEREWICZ

Aktualność danych:

GRETKIEREWICZ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubuskim (53 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 118 osób, z czego:

62

kobiety

56

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.11.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2904. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2885. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRETKIEREWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie17 mężczyzn, 18 kobiet

  • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn

  • lubuskie28 mężczyzn, 25 kobiet

  • opolskie2 kobiety

  • śląskie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • wielkopolskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).