Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRETKOWSKA

Aktualność danych:

GRETKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (50 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 195 osób, z czego:

195

kobiet

Męska forma nazwiska to GRETKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2771. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRETKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie11 kobiet

 • kujawsko-pomorskie32 kobiety

 • łódzkie2 kobiety

 • małopolskie4 kobiety

 • mazowieckie37 kobiet

 • podkarpackie20 kobiet

 • pomorskie50 kobiet

 • śląskie10 kobiet

 • warmińsko-mazurskie2 kobiety

 • wielkopolskie4 kobiety

 • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).