Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRETKOWSKI

Aktualność danych:

GRETKOWSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (66 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 199 osób, z czego:

3

kobiety

196

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GRETKOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2963. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2745. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRETKOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie9 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie28 mężczyzn

  • małopolskie5 mężczyzn

  • mazowieckie40 mężczyzn

  • podkarpackie20 mężczyzn

  • pomorskie64 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie8 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie4 mężczyzn

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).