Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GREWENDA

Aktualność danych:

GREWENDA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (35 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 40 osób, z czego:

21

kobiet

19

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.11.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2945. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2922. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GREWENDA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • małopolskie2 kobiety

  • śląskie18 mężczyzn, 17 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).