Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GREWLING

Aktualność danych:

GREWLING – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (206 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 271 osób, z czego:

141

kobiet

130

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.08.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2825. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2811. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GREWLING w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • kujawsko-pomorskie7 mężczyzn, 7 kobiet

  • lubuskie3 kobiety

  • śląskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • wielkopolskie104 mężczyzn, 102 kobiety

  • zachodniopomorskie8 mężczyzn, 10 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).