Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRIEGER

Aktualność danych:

GRIEGER – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (88 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 218 osób, z czego:

111

kobiet

107

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.04.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2855. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2834. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRIEGER w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie10 mężczyzn, 10 kobiet

  • łódzkie3 kobiety

  • mazowieckie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • opolskie2 mężczyzn

  • śląskie46 mężczyzn, 42 kobiety

  • wielkopolskie10 mężczyzn, 9 kobiet

  • zachodniopomorskie10 mężczyzn, 8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).