Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRIFFKOWSKI

Aktualność danych:

GRIFFKOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: kujawsko-pomorskim (4 osoby), pomorskim (4 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 9 osób, z czego:

9

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GRIFFKOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2932. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRIFFKOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn

  • pomorskie4 mężczyzn

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).