Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRIMM

Aktualność danych:

GRIMM – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (45 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 168 osób, z czego:

93

kobiety

75

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.24.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2873. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2866. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRIMM w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 kobiet

  • lubelskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie4 kobiety

  • podkarpackie4 mężczyzn, 8 kobiet

  • pomorskie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • śląskie20 mężczyzn, 25 kobiet

  • świętokrzyskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • wielkopolskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).