Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRINBERG

Aktualność danych:

GRINBERG – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (16 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 131 osób, z czego:

61

kobiet

70

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.87.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2905. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2871. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRINBERG w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • lubelskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • łódzkie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • mazowieckie3 mężczyzn

  • opolskie8 mężczyzn, 8 kobiet

  • pomorskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • śląskie2 mężczyzn

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: