Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRINGEL

Aktualność danych:

GRINGEL – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie zachodniopomorskim (8 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 24 osoby, z czego:

14

kobiet

10

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.4.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2952. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2931. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRINGEL w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • śląskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).