Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRNYO

Aktualność danych:

GRNYO – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (4 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 16 osób, z czego:

10

kobiet

6

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.67.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2956. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2935. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRNYO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 kobiety

  • podlaskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).