Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GROŃSKA

Aktualność danych:

GROŃSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (178 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 599 osób, z czego:

599

kobiet

Męska forma nazwiska to GROŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2367. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GROŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie58 kobiet

 • lubelskie5 kobiet

 • lubuskie23 kobiety

 • łódzkie39 kobiet

 • małopolskie178 kobiet

 • mazowieckie21 kobiet

 • opolskie24 kobiety

 • podkarpackie16 kobiet

 • pomorskie8 kobiet

 • śląskie47 kobiet

 • świętokrzyskie13 kobiet

 • warmińsko-mazurskie10 kobiet

 • wielkopolskie44 kobiety

 • zachodniopomorskie56 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).