Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GROBARA

Aktualność danych:

GROBARA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (82 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 116 osób, z czego:

60

kobiet

56

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.07.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2906. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2885. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GROBARA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubuskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • opolskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • śląskie45 mężczyzn, 37 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).