Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GROBARCZYK

Aktualność danych:

GROBARCZYK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (64 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 158 osób, z czego:

76

kobiet

82

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.93.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2890. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2859. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GROBARCZYK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie8 mężczyzn, 7 kobiet

  • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • małopolskie36 mężczyzn, 28 kobiet

  • mazowieckie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • śląskie23 mężczyzn, 18 kobiet

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).