Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GROBAREK

Aktualność danych:

GROBAREK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (68 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 181 osób, z czego:

91

kobiet

90

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.01.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2875. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2851. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GROBAREK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • lubuskie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • łódzkie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • opolskie34 mężczyzn, 34 kobiety

  • śląskie13 mężczyzn, 19 kobiet

  • wielkopolskie22 mężczyzn, 19 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).