Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GROBELAK

Aktualność danych:

GROBELAK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (168 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 240 osób, z czego:

121

kobiet

119

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.02.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2845. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2822. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GROBELAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie17 mężczyzn, 16 kobiet

  • lubelskie2 mężczyzn

  • łódzkie2 mężczyzn

  • opolskie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • pomorskie3 kobiety

  • śląskie86 mężczyzn, 82 kobiety

  • świętokrzyskie4 kobiety

  • wielkopolskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: