Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GROBELNA

Aktualność danych:

GROBELNA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (889 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 2320 osób, z czego:

2320

kobiet

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1023. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GROBELNA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie264 kobiety

 • kujawsko-pomorskie148 kobiet

 • lubelskie24 kobiety

 • lubuskie48 kobiet

 • łódzkie293 kobiety

 • małopolskie17 kobiet

 • mazowieckie105 kobiet

 • opolskie28 kobiet

 • podkarpackie75 kobiet

 • podlaskie2 kobiety

 • pomorskie77 kobiet

 • śląskie82 kobiety

 • świętokrzyskie3 kobiety

 • warmińsko-mazurskie13 kobiet

 • wielkopolskie889 kobiet

 • zachodniopomorskie78 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).