Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GROBELNIAK

Aktualność danych:

GROBELNIAK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (73 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 211 osób, z czego:

112

kobiet

99

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.13.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2854. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2842. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GROBELNIAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie31 mężczyzn, 42 kobiety

  • lubuskie4 mężczyzn, 7 kobiet

  • łódzkie12 mężczyzn, 10 kobiet

  • mazowieckie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • pomorskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • śląskie17 mężczyzn, 17 kobiet

  • wielkopolskie18 mężczyzn, 19 kobiet

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).