Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GROBELSKA

Aktualność danych:

GROBELSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (140 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 500 osób, z czego:

500

kobiet

Męska forma nazwiska to GROBELSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2466. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GROBELSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie12 kobiet

 • kujawsko-pomorskie140 kobiet

 • lubelskie25 kobiet

 • lubuskie17 kobiet

 • łódzkie27 kobiet

 • mazowieckie37 kobiet

 • opolskie7 kobiet

 • podkarpackie12 kobiet

 • pomorskie17 kobiet

 • śląskie20 kobiet

 • świętokrzyskie33 kobiety

 • warmińsko-mazurskie3 kobiety

 • wielkopolskie47 kobiet

 • zachodniopomorskie54 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: