Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GROBELSKI

Aktualność danych:

GROBELSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (155 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 541 osób, z czego:

6

kobiet

535

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GROBELSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2960. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2406. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GROBELSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie10 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie155 mężczyzn

 • lubelskie34 mężczyzn

 • lubuskie21 mężczyzn

 • łódzkie34 mężczyzn

 • mazowieckie39 mężczyzn

 • opolskie4 mężczyzn

 • podkarpackie12 mężczyzn

 • podlaskie2 kobiety

 • pomorskie18 mężczyzn

 • śląskie23 mężczyzn

 • świętokrzyskie47 mężczyzn

 • wielkopolskie45 mężczyzn

 • zachodniopomorskie48 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: