Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GROBLICA

Aktualność danych:

GROBLICA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (92 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 275 osób, z czego:

139

kobiet

136

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.02.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2827. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2805. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GROBLICA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn, 2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie8 mężczyzn, 4 kobiety

  • lubuskie13 mężczyzn, 21 kobiet

  • łódzkie7 mężczyzn, 5 kobiet

  • mazowieckie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • opolskie8 mężczyzn, 10 kobiet

  • śląskie5 mężczyzn, 9 kobiet

  • wielkopolskie46 mężczyzn, 46 kobiet

  • zachodniopomorskie39 mężczyzn, 36 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: