Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GROBLICKA

Aktualność danych:

GROBLICKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (57 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 107 osób, z czego:

107

kobiet

Męska forma nazwiska to GROBLICKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2862. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GROBLICKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie10 kobiet

  • łódzkie20 kobiet

  • małopolskie57 kobiet

  • podkarpackie5 kobiet

  • śląskie3 kobiety

  • wielkopolskie7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).