Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GROBYS

Aktualność danych:

GROBYS – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubuskim (55 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 121 osób, z czego:

58

kobiet

63

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.92.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2908. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2878. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GROBYS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubuskie30 mężczyzn, 25 kobiet

  • świętokrzyskie2 mężczyzn

  • wielkopolskie20 mężczyzn, 22 kobiety

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).