Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GROCHÓLSKI

Aktualność danych:

GROCHÓLSKI – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (12 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 47 osób, z czego:

47

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GROCHÓLSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2894. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GROCHÓLSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie8 mężczyzn

  • łódzkie6 mężczyzn

  • mazowieckie12 mężczyzn

  • śląskie2 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn

  • wielkopolskie4 mężczyzn

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: