Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GROCHECKI

Aktualność danych:

GROCHECKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (76 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 154 osoby, z czego:

154

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GROCHECKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2787. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GROCHECKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie4 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn

 • lubelskie76 mężczyzn

 • małopolskie4 mężczyzn

 • mazowieckie6 mężczyzn

 • podlaskie3 mężczyzn

 • pomorskie22 mężczyzn

 • śląskie4 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie12 mężczyzn

 • wielkopolskie7 mężczyzn

 • zachodniopomorskie5 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).