Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GROCHOCIŃSKA

Aktualność danych:

GROCHOCIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (124 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 166 osób, z czego:

166

kobiet

Męska forma nazwiska to GROCHOCIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2800. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GROCHOCIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 kobiet

  • kujawsko-pomorskie3 kobiety

  • lubuskie3 kobiety

  • łódzkie9 kobiet

  • podkarpackie2 kobiety

  • śląskie4 kobiety

  • wielkopolskie124 kobiety

  • zachodniopomorskie8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).