Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GROCHOL

Aktualność danych:

GROCHOL – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: małopolskim (37 osób), opolskim (37 osób), śląskim (37 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 164 osoby, z czego:

83

kobiety

81

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.02.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2883. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2860. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GROCHOL w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • małopolskie20 mężczyzn, 17 kobiet

  • opolskie21 mężczyzn, 16 kobiet

  • śląskie19 mężczyzn, 18 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).