Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GROCHOLEWSKA

Aktualność danych:

GROCHOLEWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (130 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 252 osoby, z czego:

252

kobiety

Męska forma nazwiska to GROCHOLEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2714. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GROCHOLEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie2 kobiety

 • kujawsko-pomorskie32 kobiety

 • lubelskie3 kobiety

 • lubuskie15 kobiet

 • łódzkie2 kobiety

 • małopolskie2 kobiety

 • mazowieckie2 kobiety

 • pomorskie14 kobiet

 • śląskie7 kobiet

 • wielkopolskie130 kobiet

 • zachodniopomorskie8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).