Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GROCHOLSKA

Aktualność danych:

GROCHOLSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (124 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 779 osób, z czego:

779

kobiet

Męska forma nazwiska to GROCHOLSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2187. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GROCHOLSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie97 kobiet

 • kujawsko-pomorskie27 kobiet

 • lubelskie20 kobiet

 • lubuskie61 kobiet

 • łódzkie26 kobiet

 • małopolskie69 kobiet

 • mazowieckie27 kobiet

 • opolskie38 kobiet

 • podkarpackie63 kobiety

 • pomorskie34 kobiety

 • śląskie50 kobiet

 • świętokrzyskie4 kobiety

 • warmińsko-mazurskie3 kobiety

 • wielkopolskie124 kobiety

 • zachodniopomorskie61 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).