Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GROCHOT

Aktualność danych:

GROCHOT – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (386 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 520 osób, z czego:

274

kobiety

246

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.11.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2692. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2695. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GROCHOT w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie10 mężczyzn, 13 kobiet

  • kujawsko-pomorskie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • lubelskie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • małopolskie187 mężczyzn, 199 kobiet

  • mazowieckie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • podkarpackie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • pomorskie7 mężczyzn, 3 kobiety

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).