Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GROCHOWALSKA

Aktualność danych:

GROCHOWALSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (103 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 459 osób, z czego:

459

kobiet

Męska forma nazwiska to GROCHOWALSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2507. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GROCHOWALSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie6 kobiet

 • kujawsko-pomorskie86 kobiet

 • lubelskie2 kobiety

 • lubuskie3 kobiety

 • łódzkie103 kobiety

 • małopolskie16 kobiet

 • mazowieckie55 kobiet

 • pomorskie29 kobiet

 • śląskie34 kobiety

 • świętokrzyskie6 kobiet

 • warmińsko-mazurskie20 kobiet

 • wielkopolskie69 kobiet

 • zachodniopomorskie10 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).