Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GROCHOWIAK

Aktualność danych:

GROCHOWIAK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (135 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 310 osób, z czego:

167

kobiet

143

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.17.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2799. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2798. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GROCHOWIAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie11 mężczyzn, 8 kobiet

 • kujawsko-pomorskie18 mężczyzn, 20 kobiet

 • lubuskie7 mężczyzn, 9 kobiet

 • łódzkie6 mężczyzn, 2 kobiety

 • małopolskie3 mężczyzn, 7 kobiet

 • mazowieckie5 mężczyzn, 11 kobiet

 • opolskie3 mężczyzn

 • podkarpackie2 kobiety

 • pomorskie3 mężczyzn, 6 kobiet

 • śląskie5 mężczyzn, 4 kobiety

 • warmińsko-mazurskie4 mężczyzn, 3 kobiety

 • wielkopolskie63 mężczyzn, 72 kobiety

 • zachodniopomorskie6 mężczyzn, 12 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: