Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GROCHOWIEC

Aktualność danych:

GROCHOWIEC – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (49 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 178 osób, z czego:

87

kobiet

91

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.96.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2879. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2850. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GROCHOWIEC w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 mężczyzn, 8 kobiet

  • lubelskie11 mężczyzn, 11 kobiet

  • łódzkie7 mężczyzn, 2 kobiety

  • małopolskie26 mężczyzn, 23 kobiety

  • mazowieckie22 mężczyzn, 24 kobiety

  • podkarpackie2 kobiety

  • podlaskie2 kobiety

  • śląskie11 mężczyzn, 9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).