Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GROCHOWIECKA

Aktualność danych:

GROCHOWIECKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (20 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 130 osób, z czego:

130

kobiet

Męska forma nazwiska to GROCHOWIECKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2836. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GROCHOWIECKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie12 kobiet

  • łódzkie18 kobiet

  • małopolskie13 kobiet

  • mazowieckie19 kobiet

  • opolskie13 kobiet

  • pomorskie5 kobiet

  • śląskie20 kobiet

  • warmińsko-mazurskie8 kobiet

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).