Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GROCHOWIECKI

Aktualność danych:

GROCHOWIECKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (22 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 129 osób, z czego:

129

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GROCHOWIECKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2812. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GROCHOWIECKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie8 mężczyzn

  • lubuskie2 mężczyzn

  • łódzkie19 mężczyzn

  • małopolskie16 mężczyzn

  • mazowieckie14 mężczyzn

  • opolskie16 mężczyzn

  • pomorskie5 mężczyzn

  • śląskie22 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie16 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).