Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GROCHOWINA

Aktualność danych:

GROCHOWINA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (214 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 1180 osób, z czego:

578

kobiet

602

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.96.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2388. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2339. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GROCHOWINA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie51 mężczyzn, 63 kobiety

 • kujawsko-pomorskie71 mężczyzn, 62 kobiety

 • lubuskie11 mężczyzn, 12 kobiet

 • łódzkie36 mężczyzn, 26 kobiet

 • małopolskie48 mężczyzn, 30 kobiet

 • mazowieckie48 mężczyzn, 28 kobiet

 • podkarpackie16 mężczyzn, 13 kobiet

 • pomorskie17 mężczyzn, 15 kobiet

 • śląskie107 mężczyzn, 107 kobiet

 • świętokrzyskie96 mężczyzn, 110 kobiet

 • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn, 6 kobiet

 • wielkopolskie32 mężczyzn, 32 kobiety

 • zachodniopomorskie22 mężczyzn, 15 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: