Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GROCHOWSKA

Aktualność danych:

GROCHOWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (1394 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 6510 osób, z czego:

6510

kobiet

Męska forma nazwiska to GROCHOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

281. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GROCHOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie368 kobiet

 • kujawsko-pomorskie547 kobiet

 • lubelskie535 kobiet

 • lubuskie122 kobiety

 • łódzkie208 kobiet

 • małopolskie152 kobiety

 • mazowieckie1394 kobiety

 • opolskie73 kobiety

 • podkarpackie143 kobiety

 • podlaskie476 kobiet

 • pomorskie359 kobiet

 • śląskie314 kobiet

 • świętokrzyskie196 kobiet

 • warmińsko-mazurskie259 kobiet

 • wielkopolskie558 kobiet

 • zachodniopomorskie243 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: